WJAZD I WEJŚCIE OD ULICY LEŚNEJ    TEL. 87 621 53 22  lub  797 597 815 
O nas

Zespół Gabinetów Lekarskich przy ulicy Kolejowej 15a w Ełku jest placówką, w której znajduje się 18 poradni prowadzonych przez ponad dwudziestu doświadczonych lekarzy specjalistów z 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie filia w Ełku oraz ze szpitala "PRO-Medica".


Udzielamy porad w zakresie:

Zespół Gabinetów Lekarskich przy ulicy Kolejowej 14 w Ełku jest placówką, w której znajduje się 18 poradni prowadzonych przez ponad dwudziestu doświadczonych lekarzy specjalistów z 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie filia w Ełku oraz ze szpitala "PRO-Medica". Zapraszamy Państwa od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00 - 20:00. Dla Państwa wygody prosimy o wcześniejszą rejestrację pod numerem telefonu 87 621 53 22 lub 797 597 815 w godz 15:00 - 20:00.


Udzielamy porad w zakresie:


Wykonujemy diagnostykę obrazową:
 • USG Doppler kończyn dolnych i tętnic szyjnych
 • USG jamy brzusznej
 • USG szyi
 • USG narządów małych/ narządów leżących powierzchownie
 • Badania USG wykonujemy dwa razy w miesiącu.

  Informacja szczegółowa i cennik przy rejestracji.

Zapraszamy Państwa od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00 - 20:00. Dla Państwa wygody prosimy o wcześniejszą rejestrację pod numerem telefonu 87 621 53 22. lub 797 597 815 w godz 15:00 - 20:00.Wykonujemy diagnostykę obrazową:
 • USG Doppler kończyn dolnych i tętnic szyjnych
 • USG jamy brzusznej
 • USG szyi
 • USG narządów małych/ narządów leżących powierzchownie
 • Badania USG wykonujemy dwa razy w miesiącu.

  Informacja szczegółowa i cennik przy rejestracji.

Regulamin

Regulamin konsultacji specjalistycznych w GABINETACH LEKARSKICH w praktyce prywatnej.
  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Poradnia specjalistów pod nazwą GABINETY LEKARSKIE udziela konsultacji specjalistycznych, badań oraz zabiegów ODPŁATNIE.
  2. Po zakończeniu udzielania odpłatnych świadczeń dokumentacja medyczna pacjenta z wykonywanego badania lub procedury medycznej przechowywana jest w sposób określony obowiązującymi przepisami i podlega prawnej ochronie.

  II. OBSŁUGA PACJENTÓW
  1. Odpłatne świadczenia (konsultacja, badanie, asysta pielęgniarska) są udzielane wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz prawa wykonywania zawodu.
   Usługi – Zabiegi medyczne lub Konsultacje medyczne , których istotą jest staranne działanie zgodnie ze sztuką i wiedzą.
   Konsultacja – usługa medyczna polegająca na odbyciu przez Pacjenta wizyty u osoby o niezbędnych kwalifikacjach, podczas której dokonywana jest diagnoza stanu Pacjenta oraz wskazywane są zalecenia, a także możliwe metody leczenia / postępowania do zastosowania względem Pacjenta.
   Zabieg – usługa medyczna inna niż Konsultacja, wykonywana przez specjalistyczny personel o niezbędnych kwalifikacjach, w ramach oferowanych Usług, zgodnie z aktualnym Cennikiem Usług, o mniejszym lub większym stopniu skomplikowania, w tym w szczególności z wykorzystaniem znieczulenia miejscowego.
  2. Rejestracja i informacje:
   - wizyty są potwierdzane dzień wcześniej w formie telefonicznej lub w formie sms
   - prosimy o dane: imię, nazwisko, pesel, adres, telefon kontaktowy
   - potwierdzenie wizyty i niestawienie się w dniu przyjęć lub nieodwołanie skutkuje opłatą równoważną kosztowi wizyty (podwójna opłata podczas zrealizowanej kolejnej wizyty).
   - wyjątkiem stanowią: nagła choroba, wydarzenie losowe, na które pacjent nie miał wpływu.

  III. ZASADY ODPŁATNOŚCI
  1. Opłata dokonywana jest PO wizycie lub innym świadczeniu medycznym.
  2. W przypadku teleporady, opłata uiszczana jest wcześniej.
  3. Koszt wizyty jest uzależniony od danego specjalisty.
Poradnie

Poniżej znajduje się spis poradni specjalistycznych wraz z informacją o godzinach przyjęć. Do wszystkich naszych poradni obowiązuje wcześniejsza rejestracja pod numerem telefonu 87 621 53 22 lub 797 597 815 lub też osobiście .


Wyznaczone terminy wizyt i badań są godzinami orientacyjnymi i z przyczyn niezaleznych od nas, mogą ulec zmianie.

Poniżej znajduje się spis poradni specjalistycznych wraz z informacją o godzinach przyjęć. Do wszystkich naszych poradni obowiązuje wcześniejsza rejestracja pod numerem telefonu 87 621 53 22 lub 797 597 815 lub też osobiście .


Wyznaczone terminy wizyt i badań są godzinami orientacyjnymi i z przyczyn niezaleznych od nas, mogą ulec zmianie.

Chirurgiczna - Diabetologiczna - Endokrynologiczna - Gastroenterologiczna - Finekologiczna - Koloproktologiczna - Naczyniowa - Neurologopedyczna - Neurologiczna - Otolaryngologiczna - Ortopedyczna - Psychiatryczna - Urologiczna

Chirurgiczna - Diabetologiczna - Endokrynologiczna - Gastroenterologiczna - Finekologiczna - Koloproktologiczna - Naczyniowa - Neurologopedyczna - Neurologiczna - Otolaryngologiczna - Ortopedyczna - Psychiatryczna - Urologiczna
CHIRURGICZNA CHIRURGICZNA
50%
50%
Sławomir Sapieżko
Chirurg, Lekarz Medycyny Sportowej


Wtorek
16:00 - 17:00
Sławomir Sapieżko
Chirurg, Lekarz Medycyny Sportowej


Wtorek
16:00 - 17:00
Tomasz Lewandowski
Chirurg-Onkolog
Chirurg ogólnyWtorek
15:00 - 20:00

Tomasz Lewandowski
Chirurg-Onkolog
Chirurg ogólnyWtorek
15:00 - 20:00
MEDYCYNY SPORTOWEJ (osoby do 23 roku życia) MEDYCYNY SPORTOWEJ (osoby do 23 roku życia)
50%
50%
Sławomir Sapieżko
Chirurg, Lekarz Medycyny Sportowej


Wtorek
16:00 - 17:00
Sławomir Sapieżko
Chirurg, Lekarz Medycyny Sportowej


Wtorek
16:00 - 17:00
CHIRURGII ESTETYCZNEJ CHIRURGII ESTETYCZNEJ
50%
50%
Tomasz Lewandowski
Chirurg-Onkolog
Chirurg ogólnyZabiegi z zakresu
chirurgii
estetycznej
Tomasz Lewandowski
Chirurg-Onkolog
Chirurg ogólnyZabiegi z zakresu
chirurgii
estetycznej


Termin zabiegu
ustalany jest
na konsultacji
NEUROLOGICZNA NEUROLOGICZNA
50%
50%
Marek Chojnowski
Neurolog


Czwartek
15:00 - 20:00

Marek Chojnowski
Neurolog


Czwartek
15:00 - 20:00
Marek Chojnowski
Neurolog


Wykonuje zabiegi:
-metoda igłoterapii
-mezoterapia kręgosłupa
-blokada przeciwbólowa

Marek Chojnowski
Neurolog


Wykonuje zabiegi:
-metoda igłoterapii
-mezoterapia kręgosłupa
-blokada przeciwbólowa
50%
METODA IGŁOTERAPII - polega na bezpiecznym nakłuwaniu igłami punktów bólowych danego obszaru ciała w wyniku czego ból znika lub ulega wyraźnemu zmniejszeniu

MEZOTERAPIA KRĘGOSŁUPA - jest to mikrozabieg, który polega na wykonaniu mikroiniekcji i dostarczeniu do skóry właściwej oraz tkanki podskórnej leków oraz substancji odżywczych lub regenerujących
BLOKADA PRZECIWBÓLOWA - ostrzykiwanie kończyn botuliną.
PSYCHIATRYCZNA PSYCHIATRYCZNA
50%
50%
Beata Iwańska


Czwartek
16:00 - 18:30
Beata Iwańska


Czwartek
16:00 - 18:30
Bogusław Jan Baran
Psychiatra


Piątek
15:00 - 18:00
Bogusław Jan Baran
Psychiatra


Piątek
15:00 - 18:00
50%
ORTOPEDYCZNA ORTOPEDYCZNA
50%
50%
Dariusz Klekotko
Ortopeda
Traumatolog
Środa (nie każda)
15:30 - 18:00
Dariusz Klekotko
Ortopeda
TraumatologŚroda (nie każda)
15:30 - 18:00
Zbigniew Plak
Ortopeda specjalista rehabilitacji medycznej


Czwartek
17:00 - 19:30
Zbigniew Plak
Ortopeda specjalista rehabilitacji medycznej


Czwartek
17:00 - 19:30
50%
DIABETOLOGICZNA DIABETOLOGICZNA
50%
50%
Adam Strus
DiabetologŚroda
15:00 - 18:00
(dwa razy w miesiącu)
Adam Strus
InternistaŚroda
15:00 - 18:00
(dwa razy w miesiącu)
50%
ENDOKRYNOLOGICZNA ENDOKRYNOLOGICZNA
50%
50%
Adam Strus
Endokrynolog


Środa
15:00 - 18:00
(dwa razy w miesiącu)
USG w trakcie wizyty
Adam Strus
Endokrynolog


Środa
15:00 - 18:00
(dwa razy w miesiącu)
USG w trakcie wizyty
50%
NACZYNIOWA NACZYNIOWA
50%
50%
Robert Rafało
Chirurg naczyniowy
Chirurg ogólny
W każdy
Poniedziałek
17:00 - 20:00
Robert Rafało
Chirurg naczyniowy
Chirurg ogólny
W każdy
Poniedziałek
17:00 - 20:00

W TRAKCIE WIZYTY NIE WYKONUJE USG

W TRAKCIE WIZYTY NIE WYKONUJE USG
50%
GASTROENTEROLOGICZNA GASTROENTEROLOGICZNA
50%
50%
Dariusz Zając
GastroenterologWtorek
16:30 - 19:30
Dariusz Zając
GastroenterologWtorek
16:30 - 19:30

W TRAKCIE WIZYTY NIE WYKONUJE:
USG, GASTROSKOPII
I KOLONOSKOPII


W TRAKCIE WIZYTY NIE WYKONUJE:
USG, GASTROSKOPII
I KOLONOSKOPII

50%
OTOLARYNGOLOGICZNA OTOLARYNGOLOGICZNA
50%
50%
Piotr Perkowski
OtolaryngologWtorek
17:00 - 19:30
Piotr Perkowski
OtolaryngologWtorek
17:00 - 19:30
50%
UROLOGICZNA UROLOGICZNA
50%
50%
Mirosław Wojtulewicz
Urolog

Środa
15:00 - 18:00
Piątek
15:00 - 18:00
USG w trakcie wizyty
Mirosław Wojtulewicz
Urolog

Środa
15:00 - 18:00
Piątek
15:00 - 18:00
USG w trakcie wizyty
50%
PSYCHOLOGICZNA, PSYCHODIETETYCZNA PSYCHOLOGICZNA, PSYCHODIETETYCZNA
50%
50%Poniedziałek
16:00 - 20:00
(wizyta ustalana przy rejestracji)
50%

Lekarze

Poniżej przedstawiamy listę lekarzy będących do Państwa dyspozycji.

Poniżej przedstawiamy listę lekarzy będących do Państwa dyspozycji.

Chirurg-Onkolog, Chirurg ogólny
Chirurg-Onkolog, Chirurg ogólny
Otolaryngolog
Otolaryngolog
Ortopeda specjal. rehabilitacji medycznej
Ortopeda specjal. rehabilitacji medycznej
Chirurg naczyniowy, Chirurg ogólny
Chirurg naczyniowy, Chirurg ogólny
Chirurg, Lekarz Medycyny Sportowej
Chirurg, Lekarz Medycyny Sportowej
Endokrynolog, Diabetolog
Endokrynolog, Diabetolog
Gastroenterolog
Gastroenterolog


DojazdKontakt

Zespół Gabinetów Lekarskich Robert Rafało
ul. Kolejowa 15A
19-300 Ełk
Polska
NIP: 848 104 17 54
tel. 87 621 53 22 lub 797 597 815
email: przychodnia@gabinetylekarskie.elk.pl

Zespół Gabinetów Lekarskich Robert Rafało
ul. Kolejowa 15A
19-300 Ełk
Polska
NIP: 848 104 17 54
tel. 87 621 53 22
email: przychodnia@gabinetylekarskie.elk.pl